จะมีการ return ใหม่ ปรับปรุงใหม่เร็วๆนี้ เนื่องจากทีมงานติดงานทำให้เราไม่มีเวลาอัพเดทเกม
โดยทีมงานจะเคลียร์งานของแอดมินก่อนแล้ว จะมีการ return ใหม่หมด
อาจเปิดช่วงต้นของปีใหม่ เดือน มกรา พร้อมของชดเชย!
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ discord: https://discord.gg/sq4PB3V